Mange frygter for at bestille dagligvarer online, fordi de ikke selv kan udvælge deres produkter. iKiosk sikrer dig på samme måde, som hvis du handler i en ordinær butik. Blot med den forskel, at vi gør forarbejdet for dig; vi ser os for og tjekker holdbarhedsdatoen, inden varerne pakkes.  

Hos iKiosk, sælges alle produkter som færdigpakket fødevare, dvs. produktet består af en fødevare samt en lukket, forseglet emballage.

Vi har gjort det muligt for vores kunder at have adgang til de samme oplysninger ved køb over internettet som ved køb i en butik. De samme oplysninger, som er et krav på en færdigpakket fødevare er oplyst på vores hjemmeside i forbindelse med købet.

På produktsiden er følgende oplysninger angivet: 

  • Varebetegnelse
  • Angivelse af ingredienser
  • Allergene ingredienser
  • Koffeinindhold
  • Nettoindhold
  • Lotmærkningen
  • Holdbarhedsangivelser
  • Næringsdeklaration

Smiley rapport & egenkontrolprogram

iKiosk har et godkendt og implementeret egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet indeholder procedurer for kontrol af temperaturer i pakkerilokaler og under transport helt frem til kunden.

Egenkontrolprogrammet indeholder desuden retningslinier for rengøring, varehåndtering med videre.
Den aktuelle smiley rapport for vores lager i Odense, kan ses på dette link. Se aktuel smiley rapport

Hvordan afkoder jeg udløbsdatokoderne?

USA: Staterne har ikke en ensartet måde at informere om udløbsdatoen på fødevarer. Faktisk er alle datoer og koder tilføjet frivilligt af producenterne.    

1. Koder kan nogle gange indeholde udelukkende tal, som typisk vil være skrevet i standardrækkefølgen: MMDDÅÅ eller ÅÅMMDD (fx, vil 12. september, 2019 skrives 091219 eller 190912).  

2. Tjek koden for at se, om tallene repræsenterer måneden. Hvis koden kun består af tal, vil tallene 1 til 9 repræsentere månederne januar til september. Bogstavet O repræsenterer oktober, N repræsenterer november og D repræsenterer december.  

3. Kig på koden for at afgøre, om producenten bruger bogstaver til at repræsentere månederne. Hvis koden indeholder bogstaver, repræsenterer bogstavet A januar, og hvert efterfølgende bogstav repræsenterer den næste måned, hvorfor det sidste bogstav vil være et L, som repræsenterer december.  

4. Undersøg antallet for at afgøre, om producenten benytter den julianske kalender, hvilket angives som et nummer, som angiver antallet af dage siden den første dag i det pågældende år. Hvis en producent benytter en juliansk dato, vil koden 0195 kunne oversættes således: Tallet 0 står for år 2000 og 195 betyder den julianske dato, eftersom 14. juli er dag nummer 195 i det år.  

Storbritanien og Europa:  Datoer skrives normalt i rækkefølgen: Dag, måned, år (DMÅ) eller, år, måned, dag (ÅMD).  

Japan: Datoer skrives ofte i rækkefølgen: År, måned, dag. (ÅMD).  

Kontakt venligst producenten for særlig information eller besøg vores produktside online for at finde yderligere information om udløbsdatoer. 

Amerikansk måleguide

Det kan være udfordrende bruge udenlandske opskrifter i sin madlavning fordi, det kan være nødvendigt at tilpasse opskriften til det sted, man bor. Find svar på spørgsmålene her i vores smarte konverterings- og oversættelsesguide.

AmerikanskDansk
1 ounce (oz)28,35 g
1 pound (1 lb.=16 oz.)453,6 g
1 inch (in)
2,54 cm
1 foot (1 ft = 12 in)30,48 cm
1 pint (pt)0,473 l
1 quart0,946 l
1 gallon (gal)3,785 l
1 cup2,4 dl
1 cup mel140 g
1 cup sukker200 g
1 cup smør225 g
1 tablespoon (mel)9 g
1 tablespoon (sukker)12 g
1 tablespoon (smør)14 g

iKiosk anvender cookies på ikiosk.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og annoncer og analysere trafikken